Sign Up

Hello,

REGISTER! Share and grow knowledge of the world! We want to connect educated people with those who need it, to bring them together and to be able to share their knowledge with everyone. Join the Questions & Answers here.

Sign In

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.


Waan ka xunahay, ma haysatid fasax aad ku waydiiso su'aal, You must login to ask a question. Please subscribe to paid membership

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Open your app

caawiye app Latest Questions

Queen of somalia
Xubin sare

Tirada dhaqaaqa uur-jiifka?

0
0
Like2 Isticmaleyaal
2 Isticmaleyaal

1 Answer

  1. Ilmo kasta oo uurka ku jira waxa uu leeyahay wakhtigo hurdo iyo toosid oo caadi ah, sidaa daraadeed ilmahaagu wuxu lahaan doonaa mudooyin ah wakhti deganaan iyo wakhti firfircooni. Dhaqaaqu waxa uu noqon karaa haraati, iskala bixin, dhinac jeesi ama is rogid.

    Isku-dar ah 10 ama ka badan oo ah dhaqaaqyo kala baxsan gudaha laba saacadood waxay tilmaamaysaa in ilmahaagu fiican yahay. Haddii ilmahaagu uu dhaqaaqo in ka yar intii caadiga ahay, waxay taasi caalamad u noqon kartaa inuu ku jiro ama ay ku jirto dhibaato ama in dhibaato ay soo bilaabmayso.

    Haddii aanad dareemin ilmaha uurka ku jira oo dhaqaaqaya in mudo ah, cun in cunto ah oo cab in biyo ah. Haddii aanad ka dareemin dhaqaaq ka dib 1 saac oo nasasho ah, wac bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ama xarunta dhalidda.

You must login to add an answer.